• تهران چیتگر خیابان سروناز خیابان گودرزی کوچه هجدهم
  • [email protected]
  • 021-44182743

مقالات

نوبل شیمی

نوبل شیمی

  نوبل شیمی   نوبل شیمی یکی از پنج جوایز نوبل است. نوبل شیمی هر سال از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می‌شود. نخستین جایزه نوبل شیمی در سال ...

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها دانشجویان شیمی آلی زمان نسبتاً زیادی صرف فراگیری نظام ...

با ما در ارتباط باشید

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید و ما را دنبال کنید