مقالات

نوبل شیمی

نوبل شیمی

  نوبل شیمی   نوبل شیمی یکی از پنج جوایز نوبل است. نوبل شیمی هر سال از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می‌شود. نخستین جایزه نوبل شیمی در سال ...

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها

منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها منشأ نامگذاری متداول آمینو اسید ها ترکیبات آروماتیک و کربوکسیلیک اسیدها دانشجویان شیمی آلی زمان نسبتاً زیادی صرف فراگیری نظام ...

با ما در ارتباط باشید

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید و ما را دنبال کنید